Kryzys w małżeństwie – wyprowadzka, separacja, a może rozwód?

Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Przytoczone wyżej słowa to oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński składane przez narzeczonych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, potocznie zwane przysięgą małżeńską. Zazwyczaj składający tę przysięgę przyszli małżonkowie są zakochani, szczęśliwi i przekonani o tym, że w związku małżeńskim będą trwać, „póki śmierć ich nie rozłączy”. Czasami życie pisze jednak inny scenariusz i wbrew złożonej przysiędze zawarte małżeństwo nie jest zgodne czy szczęśliwe.

Wówczas żona lub mąż zadają sobie pytanie, co dalej – wyprowadzka, separacja, a może rozwód?

Wyprowadzka ze wspólnego mieszkania czy domu i rozpoczęcie życia w pojedynkę nazywane jest separacją faktyczną. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to taka sama separacja jak ta, którą przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Separacja faktyczna oznacza życie w rozłączeniu, ale w żaden sposób nie wpływa na sytuację prawną między małżonkami, którzy w świetle przepisów nadal stanowią małżeństwo. Wyprowadzka i separacja faktyczna mogą pomóc Ci spojrzeć na problemy w Twoim związku z dystansu i przemyśleć sporne kwestie, pamiętaj jednak, że formalnie nadal pozostajesz w związku małżeńskim.

Jedynym sposobem ustania małżeństwa za życia małżonków jest orzeczenie rozwodu przez sąd, co może nastąpić, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Pozew rozwodowy może złożyć każde z małżonków, jednak musisz pamiętać, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (z wyjątkiem sytuacji, w której drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód) oraz jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci.

Orzeczenie rozwodu oznacza, że wszelkie prawne więzi, jakie łączyły Cię z małżonkiem, ustały. Od tej chwili ustaje wspólność majątkowa, a majątek wspólny może zostać podzielony. Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie rozstrzygnie również o władzy rodzicielskiej nad Waszymi wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o alimentach dla nich, zaś na wniosek jednego z małżonków może orzec także o jego kontaktach z dziećmi, alimentach należnych temu małżonkowi czy o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Orzeczenie rozwodu oznacza również możliwość wstąpienia w inny, nowy związek małżeński.

Jeżeli w Twoim małżeństwie pojawił się kryzys i chcesz spróbować żyć oddzielnie, „na własny rachunek”, ale nie jesteś pewien, czy to już pora na rozwód, to rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się separacja.

Separacja może zostać orzeczona przez sąd, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (dla orzeczenia rozwodu rozpad ten musi być ponadto trwały). Orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa, jednakże doprowadzi do zaistnienia takich samych skutków, jak orzeczenie rozwodu w zakresie Waszego majątku, wspólnych małoletnich dzieci czy obowiązków alimentacyjnych. W związku z tym, że po orzeczeniu separacji małżeństwo nie ustaje, nie masz możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Separacja może stanowić „przystanek” przed kolejnym etapem, jakim będzie rozwód, ale może być również stanem przejściowym, który pozwoli na naprawienie Waszych relacji – w przeciwieństwie bowiem do rozwodu separacja może zostać zniesiona. O zniesieniu separacji orzeka sąd na zgodne żądanie małżonków, a efektem takiego orzeczenia jest ustanie skutków separacji.

Jeżeli zastanawiasz się jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze i potrzebujesz fachowej porady, skontaktuj się z nami.