Prawo gospodarcze

Wszelkie kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rejestracją spółek, a także postępowania sądowe prowadzone przez przedsiębiorców.

  • windykacja należności
  • sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami
  • roszczenia wynikające z zobowiązań umownych przedsiębiorców
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • rejestracja spółek prawa handlowego
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, statutów i regulaminów
  • upadłość oraz upadłość konsumencka