ADWOKAT MICHALINA WĄSOWSKA-ŻAK

KANCELARIA ADWOKACKA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KOMPLEKSOWE USŁUGI I DORADZTWO PRAWNE
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH

O kancelarii

Kancelarię tworzy zespół adwokatów wzajemnie uzupełniających się pod względem specjalizacji. Dzięki temu możemy podejmować się spraw obejmujących różne dziedziny prawa – m.in. spraw rozwodowych, rodzinnych, spadkowych, karnych czy gospodarczych. Gwarantujemy indywidualne i profesjonalne podejście do każdej z powierzonych nam spraw. Jako kancelaria adwokacka pomagamy w szczególności Klientom z terenu Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Katowic, Cieszyna, Bielska-Białej i okolic, ale pozostajemy do dyspozycji także w ramach współpracy zdalnej. Świadczymy z pełnym zaangażowaniem zarówno jednorazowe usługi polegające na udzieleniu porady, jak i prowadzimy całe postępowania sądowe, a także proponujemy stałą, kompleksową obsługę na rzecz przedsiębiorców i spółek. Doradzamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wyręczamy w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, wezwań, pism procesowych oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych.

W czym możemy pomóc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wszelkie stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi, jak również instytucje kurateli, opieki i przysposobienia.

Między innymi sprawy rozwodowe, o separację, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i kontakty, alimenty, rozdzielność majątkową, podział majątku.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje wiele aspektów życia codziennego. Najpopularniejsze to windykacja należności oraz ochrona przed bezpodstawnymi żądaniami zapłaty, a także reprezentacja w związku z roszczeniami dotyczącymi niewykonanych bądź nienależycie wykonanych umów.

Między innymi sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zadośćuczynienie i odszkodowanie, roszczenia dotyczące własności, zawieranie i konstruowanie umów.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Prawo gospodarcze

Wszelkie kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rejestracją spółek, a także postępowania sądowe prowadzone przez przedsiębiorców.

Między innymi windykacja należności, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, statutów i regulaminów, upadłość oraz upadłość konsumencka, sprawy o zapłatę.

Prawo karne

Kompleksowa obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz reprezentacja oskarżyciela prywatnego i oskarżyciela posiłkowego.

Wnioski m.in. o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odbywanie kary w systemie dozoru, wyrok łączny.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Między innymi wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne.

Szukasz pomocy prawnika?

Umówmy się na spotkanie w trzech krokach

Skontaktuj się z nami i opisz nam swój problem.

Ustalmy termin spotkania w dogodnych godzinach.

Spotkajmy się i omówmy Twoją sprawę oraz możliwe rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michalina Wąsowska-Żak
ul. 1 Maja 35
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Zadzwoń do nas

Wyślij nam wiadomość

Formularz kontaktowy

Napisz do nas