Rozumiem
Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Cookie.
Zakres usług
Kancelaria Adwokacka adwokat Michaliny Wąsowskiej-Żak świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, projektów umów, pism przedprocesowych i procesowych oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Kancelaria w szczególności prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego i karnego wykonawczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

Poniższy katalog zagadnień nie ma charakteru wyczerpującego.


Zagadnienia prawa cywilnego:
 • sprawy o zapłatę
 • roszczenia wynikające z zobowiązań umownych
 • egzekucja należności
 • roszczenia związane z ochroną posiadania i prawa własności
 • roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi
 • roszczenia z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych
 • zasiedzenie
 • ustanowienie i zniesienie służebności (w tym służebności drogi koniecznej)
 • zniesienie współwłasności
 • eksmisja
 • odwołanie darowizny
 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
 • sporządzanie projektów umów oraz opiniowanie umów

Zagadnienia prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • unieważnienie testamentu

Zagadnienia rodzinnego i opiekuńczego:
 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • powierzenie, ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • zarządzenia opiekuńcze
 • przysposobienie oraz rozwiązanie przysposobienia
 • ubezwłasnowolnienie
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

Zagadnienia prawa karnego i karnego wykonawczego:
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz pokrzywdzonego
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • zatarcie skazania
 • wyrok łączny

Zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych należności
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej
 • roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji
 • zakaz konkurencji
 • renta wyrównawcza
 • roszczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące emerytur, rent i zasiłków

Zagadnienia prawa gospodarczego:
 • windykacja należności
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, statutów i regulaminów
 • upadłość oraz upadłość konsumencka

Zagadnienia prawa administracyjnego:
 • zastępstwo przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, wniosków i innych pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Adres kancelarii:
ul. 1 Maja 35
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kontakt:
tel. 795 623 418
e-mail: kancelaria@jastrzebieadwokat.pl
www.jastrzebieadwokat.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.00-17.00
środa: 9.00-18.00
piątek: 9.00-15.00
Copyright 2018 - Adwokat w Jastrzębiu-Zdroju - Michalina Wąsowska-Żak Druk, reklama, poligrafia: NITROSTUDIO